Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 23–23 | Cite as

Loesje zegt…

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column
  • 35 Downloads

Samenvatting

JACQUELINE BUTTI COMBINEERT PEDAGOGIEK MET MEDIA. ZE WERKT AL 30 JAAR ALS PM-ER BIJ KOREIN, STUDEERDE AF ALS ORTHOPEDAGOGE EN IS PROGRAMMAMAKER RADIO IN EINDHOVEN.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations