Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 20–22 | Cite as

Wennen aan de bso

  • Femke Van Den Berg
Van 4 tot 12 jaar
  • 17 Downloads

Samenvatting

De overstap naar de bso kan pittig zijn voor jonge kleuters. Ze moeten wennen aan een nieuw leven op de basisschool én aan de buitenschoolse opvang. Hoe kun je vierjarigen helpen een comfortabele start te maken op de bso?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Femke Van Den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations