Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 18–19 | Cite as

Werken in een verticale groep

  • Inge Van Rijn
Van 0 tot 4 jaar
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het leuke van werken in een verticale groep: je ziet een kind opgroeien, je leert ouders goed kennen, maakt de komst van zusjes en broertjes mee. Aan de andere kant vraagt werken in een verticale groep veel van de pedagogisch medewerker. Wel begrijpelijk dat verticale groepen iets lager scoren in het landelijk kwaliteitsonderzoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Inge Van Rijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations