Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 13–13 | Cite as

Dit willen wij

  • Carla Overduin
Ouders aan het woord
  • 13 Downloads

Samenvatting

Wie: Richard (28) en Willeke (28) Brandwijk met Lina (3). Wat: 2 ochtenden dagopvang bij 10forKIDS in Vlaardingen. Kosten: €420 per maand met €300 kinderopvangtoeslag.

Waarom kinderopvang?

‘We werken in de wijkverpleging (Willeke, 20 uur) en als systeembeheerder in een ziekenhuis (Richard, fulltime). Maar dat is niet de reden om voor opvang te kiezen: we doen dit voor Lina’s ontwikkeling. Ze is leergierig, heeft uitdaging nodig. 10for- KIDS werkt met een gevarieerd, uitdagend peuterprogramma, ABC English & Me, creatief bezig zijn, kringgesprek, buitenspel en speelzaalactiviteiten. Er wordt doelgericht iets geleerd, dat versnelt de ontwikkeling. Lina leert bovendien in een structuur meedraaien en wordt zelfstandiger. Ze merkt dat ze ook buiten onze veilige omgeving kan functioneren, dat is goed voor haar gevoel van eigenwaarde.

En 10forKIDS zit bij de Johannes Calvijn basisschool in het gebouw, waardoor de overstap naar school straks kleiner is.’

Waarom christelijke opvang?

‘We zijn zelf zo opgevoed en willen dat Lina meegeven. Het is voor ons fijn dat de leiding de christelijke identiteit uitdraagt. Het is breed-christelijk, dus je vindt hier allerlei richtingen, ook andersgelovigen en niet-gelovigen, dat krijgt Lina ook mee.’

Wat viel je op toen je de eerste keer binnenstapte?

‘De rust, maar ook dat het schoon, hygiënisch is. We vinden het verder belangrijk dat Lina een mentor heeft, dat er steeds dezelfde juffen zijn en dat ze zich veilig voelt. Kleine voorbeelden maken dat duidelijk. Een juf vertelde dat Lina tijdens het eten onrustig was en van tafel wilde. Ze ging huilen toen dat niet mocht. De juf woog af wat het betekende voor Lina’s gevoel van emotionele veiligheid als ze haar

liet zitten. Ze koos voor aan tafel blijven, maar voor ons is het belangrijkste: die juf denkt echt aan ons kind.’ <

WENS

‘Dat het peuterprogramma nog wat meer vorm krijgt. Deze kinderopvang is vorig jaar begonnen, dus er zijn gewoon nog niet zoveel peuters.’

ANTWOORD

Directeur Tineke Hendrikse: ‘Ik besef dat ouders voor ons kiezen omdat we een uitgebalanceerd peuterprogramma inzetten. Het is sterk gericht op taalontwikkeling en het ontwikkelen van sociale en emotionele competenties door sport- en spelactiviteiten. Dat wordt natuurlijk nog interessanter en leuker als er meer kinderen meedoen. We hebben volop wervingsactiviteiten gepland. Mooi is dat de ouders hierin een rol vervullen; betere ambassadeurs kunnen wij ons niet wensen.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations