Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 8–9 | Cite as

Hoe zaadjes ontkiemen

  • Lilian Roos
Van 2 tot 12 jaar

Samenvatting

Met de handjes in de aarde wroeten, zaadjes in de grond stoppen, zien hoe ze ontkiemen en wachten tot groenten de juiste kleur en grootte hebben om ze te oogsten. Van een moestuin kunnen kinderen veel leren. Ze gaan er zelfs beter van eten als ze weten hoe groente groeit. Moestuinieren op de kinderopvang hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. In deze serie van vijf afleveringen geven we praktische tips voor eenvoudig moestuinieren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Lilian Roos
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations