Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 7–7 | Cite as

3 Vragen aan…

  • Bohn Stafleu van Loghum
3 Vragen aan…
  • 35 Downloads

Samenvatting

Werkzoekende pedagogisch medewerkers hebben de banen, zeker in de Randstad, voor het uitkiezen. Het resultaat is dat organisaties soms maanden moeten werven voor ze de juiste kandidaat hebben gevonden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations