Advertisement

Kinderopvang

, Volume 28, Issue 4, pp 4–7 | Cite as

Kort en krachtig

  • Marianne Velsink
Kort en krachtig
  • 16 Downloads

Samenvatting

Flexwerkers moeten duurder worden dan vaste medewerkers, zodat flexwerkers in bijvoorbeeld de kinderopvang meer kans hebben op een vast contract. Dat stelt de FNV. Er komen steeds meer flexwerkers en de groei van vaste banen blijft achter. Tijdelijke contracten worden minder vaak omgezet naar een vast dienstverband.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marianne Velsink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations