Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 34–34 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 32 Downloads

Samenvatting

Bekruipt je tijdens overlegmomenten met collega’s – de zogenaamde intervisiemomenten – ook soms het gevoel dat je niet samen tot inzichten komt? Frustreert het soms dat collega’s elk geval tot in detail uit de doeken doen en dat er zo veel kostbare tijd verloren gaat? Of wat te doen met collega’s die zich verstoppen tijdens zulke gesprekken, of cynisch reageren? Zowel je eigen gedrag als de manier waarop het team zich gedraagt bepaalt hoe die intervisiemomenten verlopen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations