Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 36–39 | Cite as

Hoe benut je de ruimte die een zelforganiserend team heeft?: Neem zelf het heft in handen

  • John Sijnke
Article
  • 31 Downloads

Samenvatting

Zelforganisatie is inmiddels een begrip geworden in zorg en welzijn. Managers geven leiding op afstand en coaches ondersteunen het teamproces. Sommige teams ervaren zelforganisatie misschien als: zoek het zelf maar uit. Dat is jammer, want je kunt de ruimte die een zelforganiserend team heeft ook goed benutten. Er zijn wel regels die je in acht moet nemen wanneer je als team zo zelfstandig mogelijk wilt functioneren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • John Sijnke
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations