Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 12–13 | Cite as

‘Marskramer Job brengt een spel op gang’

  • Marjolein Wolf
10 Vragen aan
  • 9 Downloads

Samenvatting

Hugo de Graaf werkt als activiteitenbegeleider in een kloosterverzorgingshuis voor religieuze ouderen. Daarnaast kruipt hij regelmatig in de rol van marskramer Job, een typetje dat op een bijzondere manier contact maakt met ouderen met dementie. ‘Eigenlijk zouden alle mensen die in de ouderenzorg werken iets met theater moeten doen.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marjolein Wolf
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations