Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 4, pp 16–16 | Cite as

Een bijzonder verjaardagsfeest

  • Wendy Fokkema
Pasklaar in de praktijk

Samenvatting

De deelnemers die bij mij op de afdeling komen hebben dusdanige beperkingen dat we veel samen doen. Samen kunnen we alles, zeggen we dan. Gezelligheid staat voorop. Ook een verjaardagsfeestje hoort er op zijn tijd bij. Vandaar dat we deze kaart hebben uitgekozen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Wendy Fokkema
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations