Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 36–39 | Cite as

Hoe voorkom je een burn-out? Tijdig signaleren van stressfactoren

  • John Sijnke
Achtergrond
  • 51 Downloads

Samenvatting

De media staan er bol van: de werkdruk in zorg en welzijn neemt toe. Het gevolg is een hoog ziekteverzuim van medewerkers die te kampen hebben met een burn-out. Hoe kun je signalen van een naderende burn-out herkennen? En wat kun je doen om het niet zover te laten komen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • John Sijnke
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations