Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 34–34 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 12 Downloads

Samenvatting

Sociaal werkers zijn als duizendpoten actief in de samenleving. Ze werken binnen een diversiteit aan organisatorische contexten vanuit een veelheid aan functies. Daarbij werken ze samen met cliënten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Bovenal zijn ze er voor de meest uiteenlopende bevolkingsgroepen, waarbij ze worden geconfronteerd met allerhande individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken.

De brede basis van het sociaal werk

Sociaal werkers zijn als duizendpoten actief in de samenleving. Ze werken binnen een diversiteit aan organisatorische contexten vanuit een veelheid aan functies. Daarbij werken ze samen met cliënten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Bovenal zijn ze er voor de meest uiteenlopende bevolkingsgroepen, waarbij ze worden geconfronteerd met allerhande individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken. In deze complexiteit dreigt het zicht op de gemeenschappelijke basis van het beroep verloren te gaan. Dit zicht is echter van groot belang voor het ontwikkelen van een krachtige beroepsidentiteit, voor de herkenbaarheid van de beroepsgroep en voor het verstevigen van de positie van het beroep in de samenleving. Dit boek biedt inzicht in een representatieve selectie van methoden en praktijken met bijzondere aandacht voor de gemeenschappelijke grondslagen. Zo wordt recht gedaan aan de veelkleurigheid die het beroep kenmerkt, maar vooral ook aan de brede basis die hieraan ten grondslag ligt.

Spierts, Sprinkhuizen, Scholte, Hoijtink, De Jonge, Van Doorn Uitgeverij Coutinho | ISBN: 9789046905821 | Prijs € 34,50

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen

Door ontwikkelingen in de ggz en in het sociale domein verandert de ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. Dit boek beschrijft de ontwikkelingen in het werkveld van ambulante begeleiding en beschermd wonen. Daarin zijn RIBW’s, geïntegreerde ggz-behandelorganisaties en instellingen voor maatschappelijke opvang actief. Hoe geven deze organisaties herstelondersteuning vorm in een tijd waarin hun doelgroepen steeds meer in elkaar schuiven?

Kroon, Van Rooijen, Van Weeghel, Wunderink, Van Zuthem Uitgeverij SWP | ISBN: 9789088507113 | Prijs € 39,90

Handboek LVB en verslaving

Mensen met een LVB willen een zo normaal mogelijk leven leiden en komen net als ieder ander in aanraking met tabak, alcohol en drugs. Bij hen levert het gebruik daarvan echter extra problemen op, onder andere doordat ze de risico’s minder goed kunnen inschatten. Dit handboek en het bijbehorende casusboek brengen deze specifieke en complexe problematiek in kaart. Ze bieden een richtlijn voor het tijdig signaleren en behandelen van verslaving bij mensen met een LVB.

Van der Nagel, Kiewik, Didden Boom Uitgevers | ISBN: 9789024404940 | Prijs € 32,50

IPS werkt!

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een bewezen succesvolle methodiek om mensen met een psychische aandoening aan een betaalde baan te helpen en ervoor te zorgen dat zij duurzaam aan het werk blijven. Iedereen met een ernstige psychische aandoening die in behandeling is en de wens tot werken heeft komt in aanmerking voor een IPS-traject. Dit boek combineert de grondige beschrijving en onderbouwing van de methodiek met praktische hoofdstukken over de toepassing van IPS in de praktijk.

Jaap van Weeghel, Harry Michon | Uitgeverij Coutinho ISBN: 9789046966884 | Prijs € 32,50

Optimisme - Hoop - Veerkracht - Zelfvertrouwen

Met behulp van ons psychologisch kapitaal (dat bestaat uit optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen) kunnen we een houding ontwikkelen waarmee we met stressvolle situaties leren omgaan. Het begrip psychologisch kapitaal is het resultaat van tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek dat een ander licht heeft geworpen op hoe mensen omgaan met problemen. Het psychologisch kapitaal is een verzameling positieve, meetbare eigenschappen die iedereen bezit.

Matthijs Steeneveld | Boom Uitgevers ISBN: 9789024409372 | Prijs € 22,95

De rubriek ‘Boeken’ besteedt aandacht aan uitgaven op het gebied van gezondheidszorg en activiteitenbegeleiding.

Recensie-exemplaren kunt u samen met een persbericht sturen naar: Redactie Dagbesteding, postbus 246, 3900 GA Houten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations