Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 34–34 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 93 Downloads

Samenvatting

Sociaal werkers zijn als duizendpoten actief in de samenleving. Ze werken binnen een diversiteit aan organisatorische contexten vanuit een veelheid aan functies. Daarbij werken ze samen met cliënten, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Bovenal zijn ze er voor de meest uiteenlopende bevolkingsgroepen, waarbij ze worden geconfronteerd met allerhande individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations