Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 30–33 | Cite as

Philadelphia pioniert met sociale robot: ‘Phi is geen collega, eerder een assistent’

  • Jacqueline Bot
Achtergrond
  • 23 Downloads

Samenvatting

Als eerste zorginstelling in Nederland heeft Stichting Philadelphia de inzet van een sociale robot bij cliënten met een verstandelijke beperking getest. Een 1,20 meter grote robot, genaamd Phi – met een hoge aaibaarheidsfactor en innemende blik – logeerde bij wijze van experiment twee weken bij Lydia. ‘Er was meteen contact.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Jacqueline Bot
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations