Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 29–29 | Cite as

Uit de dagelijkse praktijk

Column
  • 18 Downloads

Samenvatting

Daphne Euser werkt als activiteitenbegeleidster op een dagbesteding voor ouderen met dementie in Rotterdam. Voor Dagbesteding schrijft zij een column over haar praktijkervaringen.

Technologie

Het is interessant om te zien wat voor technische producten worden ontworpen voor de ouderenzorg. Jaren geleden kregen wij op onze dagbesteding de Nintendo Wii. Een leuk apparaat met diverse spelletjes, die aangestuurd worden met een controller in de hand. Al snel bleek dat het voor ouderen te ingewikkeld was om de knoppen aan de voor- en achterzijde tegelijk in te drukken. De spelquiz Weekend Miljonairs was het enige spel waaraan iedereen kon meedoen, als de begeleider de vragen voorlas en de controller bediende. De Wii ligt inmiddels al jaren vrijwel ongebruikt in de kast.

Daarna deed de Braintrainer zijn intrede in het verpleeghuis en zo ook bij ons op de dagbesteding. Dit grote touchscreenscherm is eenvoudig in de bediening en er staan veel soorten spellen op gericht op ouderen en geheugentraining. Het spelaanbod is breed en er kan ook individueel op gewerkt worden. Op de dagbesteding werken we voornamelijk in groepsverband. De muziekquiz is dan de favoriet. Deze zorgt voor veel herkenning en meezingmomenten.

Zora kwam ook bij ons op visite. Dat is een robot die kan praten, dansen en zingen, en echt kan reageren op cliënten. De cliënten vonden het fascinerend, hoewel er ook bij waren die zulke zaken liever op afstand hielden. Voor hen was een robot een stap te ver. Nadeel van Zora is dat er een getraind persoon aanwezig moet zijn die de robot aanstuurt.

Paro de zeehond is voor veel zorgprofessionals een bekende. Het is een robot in de vorm van een zachte knuffel. Wij hebben ons eigen alternatief uit de speelgoedwinkel. Een knuffel van een kat die reageert op aanraking. Hij mauwt, spint en kan op zijn rug draaien. Hij kostte slechts 60 euro, waardoor de aanschaf haalbaar was. De kat is beperkt in zijn functies, maar groots in het effect dat hij heeft, met name op ouderen met gevorderde dementie.

Gaat er iets boven menselijk contact?

Dit is slechts een aantal voorbeelden van de vele producten die verkrijgbaar zijn. Het kunnen mooie aanvullingen zijn voor het activiteitenprogramma. Maar gaat er echt iets boven menselijk contact? Iemand die je aankijkt, oprecht met je in gesprek kan gaan, iemand die je kent? Ik ben niet tegen technologie, maar hoop dat we nooit zo ver komen dat technologische hulpmiddelen de rol van de zorgprofessional zullen overnemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Daphne
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations