Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 29–29 | Cite as

Uit de dagelijkse praktijk

Column
  • 70 Downloads

Samenvatting

Daphne Euser werkt als activiteitenbegeleidster op een dagbesteding voor ouderen met dementie in Rotterdam. Voor Dagbesteding schrijft zij een column over haar praktijkervaringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Daphne
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations