Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 24–27 | Cite as

‘Wat kan ik van u leren?’: De leraren van de universiteit van het leven aan het woord

  • Maja Haanskorf
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

In het boek ‘Wat kan ik van u leren?’ vertellen vijftig ouderen hun levensverhaal met als rode draad het doorgeven van ervaringen aan volgende generaties. Ze zijn geïnterviewd door een dochter of zoon, door een ander familielid of door een kennis. Tijdens de presentatie van het boek sprak journalist Maja Haanskorf met een aantal ouderen en hun interviewers. ‘Weet je, je moet niet blijven hangen in ellende, dat helpt niet.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Maja Haanskorf
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations