Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 22–23 | Cite as

Basiscursus activiteitenbegeleiding: ‘Deelnemers geven zelf aan wat ze willen leren’

  • Femke van den Berg
In de schoolbanken
  • 34 Downloads

Samenvatting

De basiscursus activiteitenbegeleiding richt zich op professionals en vrijwilligers die aan de slag gaan met activiteitenbegeleiding of dagbesteding, maar daar geen opleiding voor hebben. ‘We reiken kennis en vaardigheden aan waarmee ze eenvoudige activiteiten kunnen aanbieden.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Femke van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations