Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 18–19 | Cite as

Met beeld een fijne plek creëren

  • Christel Bos
Goed idee
  • 19 Downloads

Samenvatting

In de natuur voelen mensen zich beter en rustiger. Ook het kijken naar beelden van de natuur heeft een positieve invloed op het welbevinden. Daarom maakten fysiotherapeut Marlies Lenselink en medisch analist René van der Meer van hun gezamenlijk hobby fotografie hun vak. Met hun bedrijf Beter door Beeld richten ze zorginstellingen en ziekenhuizen in met foto’s, film en licht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Christel Bos
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations