Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 16–17 | Cite as

Een activiteit waarin iedereen zijn creativiteit kwijt kan

  • Bohn Stafleu van Loghum
Pasklaar in de praktijk
  • 18 Downloads

Samenvatting

Op Dagbestedingscentrum Ruijschenberg bieden wij onze cliënten vaak creatieve activiteiten aan. We hebben een winkel waar hun zelfgemaakte producten verkocht worden. Binnenkort hebben we een voorjaarsmarkt op het programma staan. Samen met de cliënten bedenk ik wat we daarvoor kunnen gaan maken. We kiezen voor mooie bloempotten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations