Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 12–13 | Cite as

‘Ik kan me echt inleven in de familie’

  • Marjolein Wolf
10 vragen aan

Samenvatting

Zorgboerderij De Vrijheid in Warmenhuizen (Noord-Holland) dankt zijn naam aan de weidse omgeving. En aan het feit dat bezoekers de vrijheid hebben om aan te geven wat zij wel en niet willen doen. Aangezien haar moeder de ziekte van Alzheimer heeft weet eigenaresse Femke Borst uit eigen ervaring wat dementie met zich meebrengt, zowel voor de persoon zelf als voor diens naasten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marjolein Wolf
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations