Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 8–11 | Cite as

Oude Pastorie werkt met Doodle-Me toe naar leefplezierplan: Niet de zorg, maar het welzijn is leidend

  • Femke van den Berg
Article
  • 13 Downloads

Samenvatting

Wat gebeurt er met de kwaliteit van je begeleiding als je daadwerkelijk het welzijn van je cliënten centraal stelt? Bij woonzorgcentrum De Oude Pastorie in Huizen zijn ze dat aan het onderzoeken. Met behulp van de methode Doodle-Me proberen medewerkers erachter te komen wat er echt toe doet voor een bewoner. ‘Dat werkt beter dan er alleen maar naar te vragen in een intakegesprek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Femke van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations