Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 4–7 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 9 Downloads

Samenvatting

Het klinkt een beetje lachwekkend, maar volgens de onderzoekers is selfitis een aandoening die ingrijpende gevolgen kan hebben. Zo probeerde een 19-jarige jongen zelfmoord te plegen omdat het hem niet lukte om de perfecte selfie te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations