Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 2–2 | Cite as

Goed doen voor een ander

  • Marjolein Wolf
Redactioneel
  • 26 Downloads

Samenvatting

Was vroeger alles beter? Er zijn ongetwijfeld ouderen die op die vraag een bevestigend antwoord zullen geven. Maar als je doorvraagt zul je merken dat zij bepaalde facetten van het leven bedoelen, zoals de zorg die mensen voor elkaar hadden en het feit dat het leven rustiger en overzichtelijker was.

Was vroeger alles beter? Er zijn ongetwijfeld ouderen die op die vraag een bevestigend antwoord zullen geven. Maar als je doorvraagt zul je merken dat zij bepaalde facetten van het leven bedoelen, zoals de zorg die mensen voor elkaar hadden en het feit dat het leven rustiger en overzichtelijker was. Dat er in hun jonge jaren een vreselijke oorlog woedde en veel mensen arm waren maakte het leven natuurlijk helemaal niet beter.

Maar het is waar dat mensen vroeger eerder bereid waren elkaar te helpen. Het is tegenwoordig nu eenmaal minder vanzelfsprekend om een zieke buurvrouw een pannetje soep te brengen. Tegelijkertijd denk ik dat er nog steeds heel veel mensen zijn die wel oog hebben voor anderen en zich ook daadwerkelijk inspannen om iets voor hun medemens te betekenen.

Edward Molkenboer is een van hen. Hij is de oprichter van de stichting ‘Goed doen voor een ander’. Deze stichting begon in 2016 met buurtprojecten waarbij vrijwilligers koffieschenken in een verzorgingshuis, verpleeghuis of op een andere locatie in hun woonplaats. Sindsdien loopt het storm met aanmeldingen van vrijwilligers.

Het nieuwste project van de stichting ‘Goed doen voor een ander’ is het boek ‘Wat kan ik van u leren?’ Op pagina 24 komen diverse mensen aan het woord die aan dit project hebben meegewerkt. ‘Hier is iets heel belangrijks gedaan, het draaglijk maken van eenzaamheid en het stimuleren van mensen om goed te doen.’ Gelukkig, het gebeurt nog.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marjolein Wolf
    • 1
  1. 1.Hoofd-/eindredacteur

Personalised recommendations