Advertisement

Dagbesteding

, Volume 39, Issue 2, pp 2–2 | Cite as

Goed doen voor een ander

  • Marjolein Wolf
Redactioneel
  • 94 Downloads

Samenvatting

Was vroeger alles beter? Er zijn ongetwijfeld ouderen die op die vraag een bevestigend antwoord zullen geven. Maar als je doorvraagt zul je merken dat zij bepaalde facetten van het leven bedoelen, zoals de zorg die mensen voor elkaar hadden en het feit dat het leven rustiger en overzichtelijker was.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marjolein Wolf
    • 1
  1. 1.Hoofd-/eindredacteur

Personalised recommendations