Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 34–34 | Cite as

Bij veel klachten wordt Allergotchi ziek

  • Mario Gibbels
Nieuwe media
  • 54 Downloads

Samenvatting

Het Deventer Ziekenhuis heeft als eerste Nederlandse ziekenhuis een allergie-app voor kinderen gelanceerd: AllerGoGo. De app is door artsen én patiënten ontwikkeld en geeft kinderen tussen de 7 en 16 jaar meer grip op hun hooikoorts.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Mario Gibbels
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations