Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 32–33 | Cite as

Met ALS-app nabijheid op afstand

  • Betty Rombout
E-health
  • 13 Downloads

Samenvatting

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Met name voor patiënten met deze ziekte is juiste informatie en juiste zorg op het juiste moment belangrijk. Het ALS Centrum Nederland heeft met dat doel, samen met patiënten en mantelzorgers, een app ontwikkeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Betty Rombout
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations