Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 28–30 | Cite as

Tandje erbij vanwege AVG

  • Loek Kusiak
Privacybescherming

Samenvatting

Met hoge boetes op datalekken van persoonsgegevens in het vooruitzicht haasten zorgorganisaties zich om op tijd klaar te zijn voor nieuwe, strengere privacywetgeving.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Loek Kusiak
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations