Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 27–27 | Cite as

Op naar het volgende feest

  • Johan Vos
Opinie
  • 58 Downloads

Samenvatting

Waar is dat feestje? Hier, hier en hier! Dit jaar begon al goed met de e-healthweek. Daarna was begin maart de HIMSS in Las Vegas, waar Nederland dit jaar met de grootste buitenlandse delegatie vertegenwoordigd was. Zeker iets om trots op te zijn. En zojuist is ook alweer het Mondzorg- en NedHis-congres vrolijk afgesloten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Johan Vos
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations