Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 22–24 | Cite as

Wie heeft welk epd

  • Patrick van Eekeren
  • Gerard van Zuilen
Overzicht
  • 36 Downloads

Samenvatting

Opnieuw heeft M&I/Partners een overzicht gemaakt welke epd’s de ziekenhuizen gebruiken. De meeste zijn van ChipSoft en Epic.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Patrick van Eekeren
    • 1
  • Gerard van Zuilen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations