Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 20–21 | Cite as

Gastvrij-app aan ziekenhuisbed

  • Loek Kusiak
Innovatie

Samenvatting

Het Medisch Spectrum Twente in Enschede heeft gastvrijheid hoog in het vaandel. Patiënten kunnen er met de Gastvrij-app naar eigen keuze maaltijden bestellen en zichzelf entertainen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Loek Kusiak
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations