Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 16–19 | Cite as

Draaischijf tussen eerste en tweede lijn

  • Bert Bukman
Interview

Samenvatting

Zorgkoepel West-Friesland koppelt ict-systemen van de aangesloten organisaties in de eerste lijn. Een volgende stap is aansluiting op de systemen van de ziekenhuizen. Bestuurder Stefan Koomen: ‘Zo dragen wij bij aan de regiefunctie van de huisarts in de zorg.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bert Bukman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations