Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 15–15 | Cite as

Betere uitkomsten door machine learning en cloud

  • Jan Christiaan Huijsman
Column
  • 97 Downloads

Samenvatting

Deep Blue, het schaakprogramma van IBM, de toenmalige wereldkampioen Gary Kasparov. Het was een hoogtepunt qua kunstmatige intelligentie, na jaren van voorbereidingen door het IBM-team.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Jan Christiaan Huijsman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations