Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 12–14 | Cite as

Digitale wijkzorg op maat

  • Loek Kusiak
E-health

Samenvatting

De ZorgZaak en Sensire/NAAST zetten digitale oplossingen in aanvullend op de zorg. Die ontlasten de wijkverpleegkundige; zij krijgt daardoor meer tijd voor persoonlijk contact met de cliënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Loek Kusiak
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations