Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 8–11 | Cite as

En toen waren er nog twee

  • Bert Bukman
Uitgelicht
  • 27 Downloads

Samenvatting

ChipSoft en Epic hebben de markt van ziekenhuis-epd’s naar zich toe getrokken. Waardoor konden zij zo dominant worden? Een reconstructie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bert Bukman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations