Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 5–5 | Cite as

Een half gevulde PGO

  • Eric Bassant
Redactioneel
  • 51 Downloads

Samenvatting

Minister Bruins heeft verklaard dat volgend jaar iedereen toegang krijgt tot zijn of haar medische gegevens via een persoonlijke zorgomgeving (PGO). Navraag leert dat de bewindsman ver voor de troepen uitloopt.

MINISTER BRUINS HEEFT VERKLAARD DAT volgend jaar iedereen toegang krijgt tot zijn of haar medische gegevens via een persoonlijke zorgomgeving (PGO). Navraag leert dat de bewindsman ver voor de troepen uitloopt. De ziekenhuizen zijn druk bezig patiëntportalen in te richten waar de patiënt de daar verzamelde behandel- en diagnosegegevens kan inzien en downloaden. Op zijn vroegst zijn ze eind 2019 klaar. Dat is natuurlijk prachtig, maar het is slechts een begin. Met de ziekenhuisdossiers is de PGO maar half gevuld. Andere zorgverleners moeten hun informatie ook op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar maken voor patiënten. Wat dat betreft moeten de aanbieders in de eerste lijn nog flink wat werk verzetten.

Nictiz heeft onlangs gepleit voor een stevige investeringsimpuls om de achterstand in te lopen. Patiënten moeten de spil worden in hun eigen informatieweb. Zij bepalen straks wie toegang krijgt tot het persoonlijke medische dossier, dat deels zal zijn gevuld met eigen meetgegevens afkomstig van ‘wearables’.

Het programmateam van MedMij dat de spelregels voor PGO’s heeft opgesteld, zal PGO-apps selecteren die aan zijn standaarden voldoen. Waarschijnlijk zullen veel patiënten advies nodig hebben welke PGO voor hen het meest geschikt is. Er zijn namelijk veel aanbieders van PGO’s die overigens nog wel de officiële goedkeuring van MedMij moeten krijgen. En er zijn ook zorgaanbieders die zelf een persoonlijke gezondheidsomgeving hebben gecreëerd. Ziekenhuis Bernhoven heeft bijvoorbeeld een PGO gemaakt die informatie-uitwisseling tussen de patiënt en alle zorgverleners in de regio mogelijk maakt. Volgens CIO Jan-Eric Slot van het ziekenhuis kan de privacy van de patiënt het best worden gemanaged in een PGO. Handig met oog op de nieuwe privacy-eisen in het kader van de Europese verordening voor gegevensbescherming AVG.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Eric Bassant
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur Zorgvisie ict

Personalised recommendations