Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 5–5 | Cite as

Een half gevulde PGO

  • Eric Bassant
Redactioneel
  • 107 Downloads

Samenvatting

Minister Bruins heeft verklaard dat volgend jaar iedereen toegang krijgt tot zijn of haar medische gegevens via een persoonlijke zorgomgeving (PGO). Navraag leert dat de bewindsman ver voor de troepen uitloopt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Eric Bassant
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur Zorgvisie ict

Personalised recommendations