Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 4–5 | Cite as

Vliegwiel voor telemonitoring

  • Loek Kusiak
ICTKort
  • 26 Downloads

Samenvatting

Telemonitoring van patiënten met hartfalen en digitale hulp voor de patiënt bij de keuze voor een behandeling. Dat zijn de twee toepassingsgebieden die de zogeheten Vliegwielcoalitie heeft gekozen om digitale innovaties in intensieve zorgtrajecten in 2018 en 2019 grootschalig te stimuleren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Loek Kusiak
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations