Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 36–37 | Cite as

Geen Dagopvang En Geen Wijkcentrum

  • Mariët Ebbinge
Ouderen
  • 14 Downloads

Samenvatting

Specialist ouderengeneeskunde Ester Bertholet zag in haar praktijk mensen van wie de vaardigheden afnamen omdat zij niet meer actief aan de samenleving deelnamen. Ze bedacht het prijswinnende Ons Raadhuis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Mariët Ebbinge
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations