Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 24–27 | Cite as

De GGZ komt uit haar vesting

  • Sophie van Hogendorp
Wijkteams

Samenvatting

Psychische zorg dichtbij. In de buurt. Het idee is bekend, de werkelijkheid zeer weerbarstig. In Utrecht en omgeving denken ze op de goede weg te zijn. ‘Soms ben je zo gewend om iets op een bepaalde manier te doen, dat je vergeet dat het ook anders kan.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Sophie van Hogendorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations