Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 20–21 | Cite as

‘Doe wat je zegt en zeg wat je doet als hulpverlener’

  • Carla Overduin
Het keukentafelgesprek
  • 23 Downloads

Samenvatting

De keuken in de Utrechtse bovenwoning is klein en rommelig, maar baadt in de warme voorjaarszon. Schrijver en voormalig dakloze Wim Eickholt is niet iemand die de schijn ophoudt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations