Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 7–7 | Cite as

Anarchie

  • Herman Keppy
Column
  • 33 Downloads

Samenvatting

Met 17 procent van de stemmen is Groep de Mos in maart de grootste partij in de Haagse raad geworden. Ik, (import-)Hagenaar, moet het ze nageven, ze hebben ook hun best gedaan.

Met 17 procent van de stemmen is Groep de Mos in maart de grootste partij in de Haagse raad geworden. Ik, (import-)Hagenaar, moet het ze nageven, ze hebben ook hun best gedaan. De eerste posters die werden geplakt, waren van De Mos en Co, zo ook de eerste verkiezingenflyer die ik in de bus kreeg.

Simpele fotografie, weinig tekst, en er toch in slagen twee schrijffouten erin te laten zitten. Het ging De Mos om, ik doe dit uit mijn hoofd, de flyer heb ik weggegooid: meer blauw op straat, gratis of goedkopere parkeerplekken – weet het niet meer exact. En dat vuilcontainers eerder moeten worden geleegd. Dat speelt kennelijk in Den Haag. Daarom zijn zij de grootste partij geworden. Een nationale trend: de lokale partij. Eerst wijzelf. Solidariteit is een vies woord.

Net zomin als de meeste andere partijen in den lande probeerde De Mos de kiezer te verleiden met: verwarde mensen eerder opvangen, verzorgingshuizen terug, lvb-jeugd behoeden voor criminaliteit, of: problematische schulden vroegsignaleren. Veruit de grootste post op de gemeentebegroting betreft het sociaal domein, maar de speerpunten zijn veiligheid, gratis parkeren en lege bakken.

Dezer dagen worden de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders (B&W) geformeerd en gepresenteerd. Ik maak me zorgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Herman Keppy
    • 1
  1. 1.Eindredacteur van Zorg+Welzijn

Personalised recommendations