Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 4–7 | Cite as

Kort

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort

Samenvatting

Waarmee is de cliënt of het huishouden het meest geholpen om tot oplossingen te komen? Deze vraag stond centraal in dit eerste deelonderzoek van het landelijk programma Integraal werken in de wijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations