Advertisement

nieuws

Berichten uit de verpleegkundige praktijk
Berichten
  • 34 Downloads

Geen goedkopere zorg door inzet wijkteams

In de meeste gemeenten is het aantal doorverwijzingen naar professionele zorg over de periode 2015-2017 toegenomen. In gemeenten met wijkteams is het aantal doorverwijzingen in deze periode met 14 procent harder gestegen dan in gemeenten zonder wijkteams.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar het effect van de inzet van wijkteams op Wmo-zorggebruik. Het is een onverwacht effect, omdat het juist de bedoeling was dat de sociale wijkteams de toestroom zouden beperken en daarmee de kosten zouden drukken. Door de aandacht op de patiënt en zijn omgeving te richten, zou de vraag naar professionele zorg moeten afnemen.

Een reden van de toename kan zijn dat wijkteams beter in staat zijn om verborgen problematiek boven water te krijgen, wat heel waardevol kan zijn, aldus het CPB. Als hierdoor het aantal doorverwijzingen stijgt, kan dat zelfs wenselijk zijn, ondanks de hogere kosten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations