Advertisement

Goed gevoed!

 • Getty Huisman-De WaalEmail author
 • Roelof Ettema
 • Lisette Schoonhoven
 • Hester Vermeulen
Dossier
 • 101 Downloads

Ondervoeding in het ziekenhuis is een veelvoorkomend probleem; gemiddeld één op de drie patiënten is ondervoed. Ondanks de toegenomen aandacht voor het screenen en behandelen van ondervoeding in het ziekenhuis, blijven de prevalentiecijfers hoog.

Ondervoeding is geassocieerd met een toename van complicaties, langere opnameduur en hogere zorgkosten. De voedingstoestand van een patiënt, zowel voor, tijdens als na de ziekenhuisopname met een operatie, is een belangrijke factor voor succesvol herstel na een chirurgische ingreep.1 Ondervoeding beïnvloedt herstel na een operatie negatief. Ondervoeding is namelijk geassocieerd met een toename van postoperatieve complicaties, zoals infecties, vertraagde wondgenezing en vertraagd herstel van de darmfunctie, renale en cardiale complicaties, welke allemaal leiden tot een langere opnameduur, heropnames en hogere zorgkosten. Van deze complicaties is een aantal ook bekend als verpleegsensitieve uitkomsten.

Belangrijke rol verpleegkundige

Behandeling...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Getty Huisman-De Waal
  • 1
  Email author
 • Roelof Ettema
  • 2
 • Lisette Schoonhoven
  • 3
 • Hester Vermeulen
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations