Advertisement

Patiëntparticipatie: 'One size doesn't fit all'

 • Elise van BelleEmail author
 • Hester Vermeulen
 • Maud van Heinen
Dossier
 • 64 Downloads

Hoewel er wel adviezen zijn om patiëntparticipatie in een organisatie te verbeteren, bestaan er echter weinig interventies of hulpmiddelen om verpleegkundigen en patiënten te helpen om dit in de verpleegkundige zorg uit te voeren.1 In een onderzoek van Maud Heinen en Elise van Belle wordt onderzocht of patiëntparticipatie in de ziekenhuiszorg verbeterd kan worden door het gebruik van een 'vertelkaart'.

Het hart van de verpleegkundige zorg is de patiënt als persoon zien en de zorg laten aansluiten bij wat voor diegene van belang, gewenst en mogelijk is. Patiëntparticipatie is een belangrijk onderdeel van persoonsgerichte zorg, en gaat om het bieden van de mogelijkheid tot een actieve betrokkenheid van de patiënt aan het zorgproces. Een veelgebruikte definitie van patiëntparticipatie in de verpleegkunde is die van Sahlsten e.a: 'Patiëntparticipatie wordt gekenmerkt door een sterke patiënt- verpleegkundige relatie, het overdragen van macht, en het wederzijds uitwisselen van informatie...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Elise van Belle
  • 1
  Email author
 • Hester Vermeulen
  • 2
 • Maud van Heinen
  • 3
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations