Advertisement

Function focused Care in het ziekenhuis

 • Carolien VerstratenEmail author
 • Lisette Schoonhoven
 • Janneke De Man-Van Ginkel
Dossier
 • 49 Downloads

Zorg gericht op het voorkomen van achteruitgang en het bevorderen van herstel, staat tegenwoordig volop in de belangstelling. De auteurs hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze zogenaamde Function Focused Care in het ziekenhuis.

Verminderde mobiliteit en beperkingen in het dagelijks functioneren zijn belangrijke voorspellers van functieverlies.1,2 Dit geldt zeker voor oudere patiënten of patiënten met meerdere aandoeningen die opgenomen zijn in het ziekenhuis.3,4 Daarom is het van belang dat de verpleegkundige zorg gericht is op het voorkomen van achteruitgang en het bevorderen van herstel in ADL en mobiliteit.5,6

Beroepsgroep

Voor onze beroepsgroep is het eveneens belangrijk om 'in beweging' te blijven. Belangrijke vragen daarbij zijn: 'Waarom leveren wij de zorg zoals we dat doen? En worden onze patiënten daar ook daadwerkelijk beter van?' Dit zijn vragen die belangrijke motieven waren voor onze studie naar de effectiviteit van Function Focused Care (FFC) in het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Carolien Verstraten
  • 1
  Email author
 • Lisette Schoonhoven
  • 2
 • Janneke De Man-Van Ginkel
  • 3
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations