Advertisement

Kennisagenda wijkverpleging: een routeplanner voor de toekomst!

 • Nienke BleijenbergEmail author
 • Lia van Straalen
 • Marjan Hoeijmakers
Onderzoek & Praktijk
 • 34 Downloads

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe kennis. Kennis die verpleegkundigen nodig hebben om hun vak goed uit te oefenen. Maar welke kennis is volgens de beroepsgroep nodig en wenselijk om in de toekomst goede kwaliteit van zorg te leveren? Deze vraag stond centraal bij het opstellen van de kennisagenda voor de wijkverpleging. De kennisagenda is ontwikkeld met subsidie van ZonMw en een algemeen raamwerk voor de beroepsgroep V&V.

Om goede zorg te leveren aan cliënten en patiënten is kennis nodig. Kennis die relevant is, up-to-date en er toe doet. Dagelijks verlenen meer dan 350.000 verpleegkundigen en verzorgenden zorg in verschillende velden, zoals onder andere de wijkverpleging, het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg, jeugdzorg en detentie. Er is een grote behoefte aan kennis en de urgentie om nieuwe kennis te ontwikkelen voor de beroepsgroep verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden (V&V) is hoog.1

De huidige wijze van zorgverlening is niet...

Trefwoorden

Kennisagenda Wijkverpleging 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Nienke Bleijenberg
  • 1
  Email author
 • Lia van Straalen
  • 2
 • Marjan Hoeijmakers
  • 3
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations