Advertisement

Essentiële zorg: het meest geleverd, het minst onderzocht

 • Maud HeinenEmail author
 • Sandra Zwakhalen
 • Janneke De Man-Van Ginkel
 • Roelof Ettema
 • Silke Metzelthin
 • Jan Hamers
 • Hester Vermeulen
 • Lisette Schoonhoven
 • Getty Huisman-De Waal
Dossier

In het Essentiële Zorg Raamwerk staat de relatie van de patiënt met de verpleegkundige centraal.

I n essentiële zorg staat de relatie van de patiënt met de verpleegkundige centraal. Alison Kitson en collega's ontwikkelden het Essentiële Zorg Raamwerk (Fundamentals of Care framework, figuur 1).1In dit raamwerk staat de relatie van de patiënt met de verpleegkundige centraal. In de verpleegkundige zorg zijn drie pijlers te onderscheiden. Ten eerste de fysieke aspecten met daarin aandacht voor zaken als veiligheid, algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), voeding en mobiliteit. Ten tweede de psychosociale aspecten, waarbij het er onder andere over gaat dat patiënten zich gerespecteerd voelen, maar ook dat zij geïnformeerd zijn over en betrokken bij hun zorg. De derde pijler wordt gevormd door de relatie tussen de patiënt en de verpleegkundige, wat nodig is om goede en passende zorg te kunnen geven. Hierbij gaat het onder andere om empathie, compassie, maar ook het stellen van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Maud Heinen
  • 1
  Email author
 • Sandra Zwakhalen
  • 2
 • Janneke De Man-Van Ginkel
  • 3
 • Roelof Ettema
  • 4
 • Silke Metzelthin
  • 5
 • Jan Hamers
  • 6
 • Hester Vermeulen
  • 7
 • Lisette Schoonhoven
  • 8
 • Getty Huisman-De Waal
  • 9
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 6. 6.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 7. 7.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 8. 8.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 9. 9.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations