Advertisement

Ervaringsdeskundig docentcoach: opleiden in de triade(n)

 • Koen WestenEmail author
 • G. Slieker
 • W. Bosse
 • H. Snijders
 • E. Van Der Kruijssen
 • P. Peeters
Algemeen
 • 44 Downloads

Een ervaringsdeskundig docentcoach ondersteunt docenten en studenten bij het herkennen van en reflecteren op gedragingen, vaardigheden of uitspraken die herstel bevorderen of juist belemmeren. Door het cliëntperspectief letterlijk nabij te brengen, kan er geleerd en gereflecteerd worden in de triade van docent, student en cliënt en in de triade van het evidence-based-besluitvormingsproces.

Het beroep van verpleegkundige is aan vele veranderingen onderhevig. Vanuit de beroepsgroep wordt gevraagd om competent te zijn in alle rollen van het CANMEDS-model. Het werkveld voor verpleegkundigen is verschoven van instellingen naar de wijk, om daar te werken met de cliënt, naasten en andere professionals aan het verbeteren van de gezondheid en de kwaliteit van leven.

Vanuit de rol van reflectieve EBP-professional worden verpleegkundigen geacht hun besluitvorming te baseren op wetenschappelijke kennis, op de wensen en voorkeuren van de cliënt en de eigen expertise. Met de expertise van de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Koen Westen
  • 1
  Email author
 • G. Slieker
  • 2
 • W. Bosse
  • 3
 • H. Snijders
  • 4
 • E. Van Der Kruijssen
  • 5
 • P. Peeters
  • 6
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 6. 6.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations