Advertisement

onderzoek

Ouderen- mishandeling signaleren in de acute zorgketen

 • Sivera BerbenEmail author
 • Lilian Vloet
 • Josien Caris
 • Yvonne Beurskens
 • Anita Scholten
 • Marieke Verhoeven
 • Marian Adriaansen
Onderzoek & Praktijk
 • 63 Downloads

Het aantal ouderen neemt toe en het aantal ouderen dat mishandeld wordt groeit mee. Twee lectoraten van de HAN ontwikkelden verschillende tools om verpleegkundigen in de acute zorg te ondersteunen bij het signaleren en melden van (een vermoeden van) ouderenmishandeling.

Door de verbetering van de leef- en werkomstandigheden groeit de ouderenpopulatie. Samen met deze groei stijgt ook het aantal ouderen dat mishandeld wordt.2 Eén op de twintig thuiswonende 65-plussers is sinds het bereiken van de 65-jarige leeftijd slachtoffer geweest van enige vorm van ouderenmishandeling. In het afgelopen jaar gaat het in Nederland om een prevalentie van één op de 50 thuiswonende 65-plussers (2 procent), oftewel 170.000 ouderen.3

Ouderenmishandeling wordt gedefinieerd als 'het handelen of het nalaten van handelen bij een ouder persoon (van 65 jaar en ouder) door degene die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of...

Trefwoorden

Ouderenmishandeling Signaleringsinstrument SEH Ambulance 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Sivera Berben
  • 1
  Email author
 • Lilian Vloet
  • 2
 • Josien Caris
  • 3
 • Yvonne Beurskens
  • 4
 • Anita Scholten
  • 5
 • Marieke Verhoeven
  • 6
 • Marian Adriaansen
  • 7
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 6. 6.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 7. 7.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations