Advertisement

'WE bieden compassievolle zorg'

  • Adri van BeelenEmail author
Interview
  • 56 Downloads

'Patiënten goed voorbereiden op ontslag is belangrijk'

Op donderdag 16 mei spreekt de Australische verpleegkundige Wendy Chaboyer de jaarlijkse Anna Reynvaan Lezing uit. Deze keer over het onderwerp patiënt- en familieparticipatie. Wat is daarin al bereikt, en hoe kan het nog beter? TvZ had een interview met Chaboyer over haar lezing en haar ideeën.

De lezing gaat dit jaar over patiënt- en familieparticipatie. Wat gaat u daar precies over zeggen? 'Dat er op dat gebied altijd is gehandeld volgens de geldende tradities. Patiënten en hun naasten waren tot nu toe veelal passieve ontvangers van zorg. Je ziet dat hun betrokkenheid wordt beperkt tot het beantwoorden van vragen en het volgen van aanwijzingen, heel gedwee en volgzaam eigenlijk. We zien nu in dat deze passiviteit niet in het belang van de patiënt is. Zelfs niet in het belang van de verpleegkundige. Onderzoek toont aan dat wanneer patiënten actieve deelnemers aan hun zorg worden, zij ook betere resultaten en minder bijwerkingen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations