Advertisement

Richtlijn voorkomt suïcide niet altijd

  • Ine BijkerEmail author
Algemeen
  • 42 Downloads

Aan de hand van de multidisciplinaire richtlijn ´Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag` worden aanbevelingen gedaan hoe je als professional suïcidaliteit diagnosticeert en hoe je de behandeling van suïcidaal gedrag van een patiënt vorm kan geven. Met behulp van een praktijkvoorbeeld en de aanbevolen interventies volgens de multidisciplinaire richtlijn, wordt duidelijk gemaakt dat in sommige situaties, ondanks alle inspanningen van betrokken hulpverleners en naasten, er geen positieve afloop is.

Suïcide

'Krijg je nog bezoek vanavond?', vraagt Mirthe, de dienstdoende verpleegkundige. We wandelen samen om het gebouw, mijn vaste rondje. We zijn bijna weer bij de slagboom van het terrein. Ik zie de auto van mijn broer staan, hij komt op bezoek met mijn tante. Mijn tante heeft ook een depressie doorgemaakt, die begrijpt mij beter dan de rest van de familie. Ik antwoord dat mijn broer en tante komen. Ik kijk nogmaals naar de auto van mijn broer. Ik kijk de omgeving rond, er loopt...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations